Υπογραφή σύμβασης για τις «Υπηρεσίες προ-θερμοκοίτησης και εικονικής θερμοκοίτισης για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας», στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5074435 και τίτλο «Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ»

Alt
11 Ιαν 2023 3:42 PM

Ο Δήμος Καλλιθέας, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ο Δήμος Αλίμου συνυπέγραψαν σύμβαση, ύψους 569.446,58 €, για τη «Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ», του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης, καθώς και ειδικά σχεδιασμένων υπηρεσιών επιχειρηματικότητας για 200 ωφελούμενους και 74 επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή νέες) που επιθυμούν να απευθυνθούν στην αγορά ατόμων με αναπηρία.