ΕΣΠΑ

17/07/2024 - 6.2.ΤΒ.ΣυΔΝΑ Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

 

17/07/2024 - 6.1.ΤΒ.ΣυΔΝΑ Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ: Δράσεις ενημέρωσης/επικοινωνίας και διαχείρισης/παρακολούθησης του Προγράμματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ