ΕΣΠΑ

Λογότυπα 2021-2027

Η επικοινωνία αποτελεί βασική προτεραιότητα και για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Για να υπάρχει μία κοινή και διακριτή εικόνα του ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται μια ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας, δηλαδή να τηρούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κοινές τεχνικές προδιαγραφές σε όλες τις ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Η ενιαία σηματοδότηση για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και τις δράσεις της νέας περιόδου σε όλες τις εφαρμογές και ενέργειες προβολής και επικοινωνίας συμβάλει στην αναγνώριση των Προγραμμάτων και των πράξεων του ΕΣΠΑ 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.

Δείτε επίσης εδώ τις αναλυτικές οδηγίες Προβολής και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Κατεβάστε το λογότυπο του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027

Κατεβάστε την οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατεβάστε το έμβλημα και τη δήλωση συγχρηματοδότησης της ΕΕ

Κατεβάστε το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατεβάστε την οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην αγγλική γλώσσα

Κατεβάστε το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2021-2027 για έγγραφα στην αγγλική γλώσσα

Κατεβάστε προτεινόμενα Αυτοκόλλητα για Εξοπλισμό

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη σηματοδότηση αναφέρονται αναλυτικά εδώ

Για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ πινακίδων, αφισών και επιγραφών ΕΣΠΑ 2021-2027, πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.espa.gr/el/Pages/Onlinegenerator.aspx

​Για την Εφαρμογή δημιουργίας αφισών, πινακίδων και πλακών​ πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://online-generator.espa.gr/

Για το εγχειρίδιο χρήσης με οδηγίες για τη διευκόλυνση των δικαιούχων των έργων, οι οποίοι έχουν υποχρέωση ανάρτησης των σχετικών υλικών προβολής και επικοινωνίας πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.espa.gr/el/Documents/Manual_online%20generator_Final_2.pdf