ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Δημοσιεύεται το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 49 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 1060/2021, στο πλαίσιο της διαφάνειας της υλοποίησης και της επικοινωνίας για την έγκαιρη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και των ωφελούμενων προκειμένου να προετοιμάσουν και να ωριμάσουν τις προτάσεις που θα υποβάλλουν.

Προγραμματισμός Προσκλήσεων Ιουνίου 2024.pdf