Ημερομηνία: 18/02/2022

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Πανί του Δήμου Αλίμου - Υποέργο 1» με Κωδικό ΟΠΣ 5087346 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 16/02/2022

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλίμου» με Κωδικό ΟΠΣ 5063851 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 03/02/2022

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Φυτώρια νέων ιδεών - Σχολεία επιχειρηματικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5073527 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 23/12/2021

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5051043 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 21/10/2021

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5074435 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 23/09/2021

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομου Αγ. Δημητρίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5087345 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 08/09/2021

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πράσινη πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αλίμου» με Κωδικό ΟΠΣ 5087344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 30/12/2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 15/12/2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5051043 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 15/12/2020

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5074435 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 10/11/2020

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5072548 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 13/10/2020

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με Κωδικό ΟΠΣ 5070967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 04/05/2020

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 21/07/2021

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5075923 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 20/07/2021

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5075876 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 20/03/2020

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5051043 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ημερομηνία: 09/01/2020

Τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049104 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ημερομηνία: 26/11/2019

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΤΠΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΤΠΑ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ημερομηνία
: 22/10/2019

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049104 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΔ ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΔ ΕΚΤ