ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 5η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020

Κατά την 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 (27/06/2019) παρουσιάστηκε η πρόοδος υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΣυΔΝΑ στο πλαίσιο των Ο.Χ.Ε. μέχρι 31/05/2109, καθώς και η πρόβλεψη ανά δράση μέχρι 31/12/2019.
 

Σχετικά Αρχεία:

Παρουσίαση Προόδου Υλοποίησης 27 06 2019