Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) του Συ.Δ.Ν.Α. ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 – 2020 με τη με αριθμό 631/28.2.2018 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (Φ.Ε.Κ. 841/Β/9.3.2018).

Ο Ε.Φ.Δ. ανέλαβε αρμοδιότητες διαχείρισης του Προγράμματος για δράσεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Συ.Δ.Ν.Α. με τίτλο: «Η μουσική και η Ιστορία των Δρόμων» η υλοποίηση της οποίας χρηματοδοτείται από το εργαλείο της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (Ο.Χ.Ε.).

Η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) του Συ.Δ.Ν.Α. μέσω των πόρων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ που της εκχωρήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020, υλοποιεί παρεμβάσεις που αφορούν σε δράσεις αστικής ανάπλασης, προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, προάσπισης της υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης, καθώς και δράσεις πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης και στήριξης της επιχειρηματικότητας με αποδέκτες τους πολίτες, τους επισκέπτες και τους επιχειρηματίες των Δήμων Καλλιθέας, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου.

 

Σχετικά Αρχεία:

«Απόφαση Περιφερειάρχη για τον Ορισμό της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.» (ΦΕΚ841/Β/9.3.2018)