Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ:
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ