Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη νέου Δ.Σ. του Συ.Δ.Ν.Α. :

1) Κάρναβος Δημήτριος, Δήμαρχος Καλλιθέας, Πρόεδρος

2) Κονδύλης Ανδρέας, Δήμαρχος Αλίμου, Αντιπρόεδρος

3) Κυριακόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. Καλλιθέας, Μέλος

4) Μιχαλοπούλου Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος Π.Φαλήρου, Μέλος

5) Φωστηρόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Μέλος