Εκτελεστική Επιτροπή

Μέλη νέας Ε.Ε. του Συ.Δ.Ν.Α. :

1) Κάρναβος Δημήτριος, Δήμαρχος Καλλιθέας, Πρόεδρος

2) Κονδύλης Ανδρέας, Δήμαρχος Αλίμου, Αντιπρόεδρος

3) Φωστηρόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Τακτικό Μέλος

4) Κυριακόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. Καλλιθέας, Αναπληρωματικό Μέλος