ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» & ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Alt
18 Ιουλ 2023 11:58 AM

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με γνώμονα την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική συνοχή και την υιοθέτηση στρατηγικών κατά των αποκλεισμών και στερεοτύπων, ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής υλοποιεί το έργο «Υπηρεσίες προθερμοκοίτισης και εικονικής θερμοκοίτισης για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5074435 και Τίτλο: «Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης, mentoring, coaching, καθώς και ειδικά σχεδιασμένων υπηρεσιών «προ-θερμοκοίτισης» επιχειρηματικότητας για άτομα με αναπηρία και «εικονικής» θερμοκοίτισης επιχειρηματικότητας για υφιστάμενους επιχειρηματίες (με αναπηρία ή χωρίς) που επιθυμούν να απευθυνθούν στην αγορά ατόμων με αναπηρία ή με άλλες παρόμοιες ανάγκες.

Ειδικότερα, η ομάδα στόχος του έργου αποτελείται από:

Οι 200 μεμονωμένοι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 31 ατομικές συνεδρίες, κατά τη διάρκεια των οποίων και μέσω της καθοδήγησης από τον σύμβουλο θα ενισχυθούν ως προς:

Επιπλέον, οι 200 ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο:
«Επιχειρηματικές Ευκαιρίες και Δικαιώματα» των ΑμεΑ συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Οι 50 πιο ώριμοι ωφελούμενοι θα συνεχίσουν στο Έργο, συμμετέχοντας σε 25 ατομικές συνεδρίες και στο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Προσβασιμότητα και Νέα Επιχειρηματικότητα» διάρκειας 25 ωρών.

Οι 74 επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 30 ατομικές συνεδρίες με κύριο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών -προϊόντων τους που απευθύνονται σε ευάλωτες
ομάδες /ΑΜΕΑ ή σε θέματα που σχετίζονται με ευάλωτες ομάδες/ΑΜΕΑ. Επιπλέον, θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Εφαρμογές ενίσχυσης προσβασιμότητας στην επιχειρηματικότητα» συνολικής διάρκειας 25 ωρών.

Η Πρόσκληση για τους μεμονωμένους ωφελούμενους έχει ήδη ανοίξει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο https://sydna.diavalkaniko.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στο https://sydna.diavalkaniko.gr/files/ΣυΔΝΑ%203%20Πρόσκληση_Ωφελουμένων.pdf.

Alt