ΣΥΔΝΑ10

Περιγραφή - Τίτλος: Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια»
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 23, 2022
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon Ρ97746ΜΟΞ9-Ν3Η ΣΥΔΝΑ10.pdf