Υπογραφή σύμβασης για το έργο «Έξυπνη εφαρμογή ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας»

Alt
11 Ιαν 2023 3:40 PM

Υπογραφή σύμβασης για το έργο «Έξυπνη εφαρμογή ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας», στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5075876 και τίτλο «Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας»

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)  Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του ΣυΔΝΑ, στις 22/12/2022 ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) υπέγραψε σύμβαση ποσού 189.852,82 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την υλοποίηση του έργου «Έξυπνη εφαρμογή ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας».  Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής πληροφόρησης και ενημέρωσης, για τη ψηφιακή ενημέρωση των επισκεπτών γύρω από τα ενδιαφέροντα σημεία πολιτισμού, τουρισμού και βιώσιμης κινητικότητας των 3 Δήμων (Καλλιθέας, Π. Φαλήρου και Αλίμου).