Προσκλήσεις Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

E.g., 09/20/2019
E.g., 09/20/2019
E.g., 09/20/2019
# Ημερομηνία Κωδικός Περιγραφή - Τίτλος Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ) Επισυναπτόμενα Παρατηρήσεις
1 02-09-2019 ΣυΔΝΑ7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κέντρο στήριξης Επιχειρηματικότητας» PDF icon ΑΔΑ: 6Μ4Σ46ΜΟΞ9-804 Αρχείο ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
2 01-08-2019 ΣυΔΝΑ3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ» PDF icon ΑΔΑ: ΩΥ5246ΜΟΞ9-Λ5Ζ Αρχείο ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
3 20-05-2019 ΣυΔΝΑ4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 08 «Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Φυτώρια νέων ιδεών - Σχολεία επιχειρηματικότητας» PDF icon ΑΔΑ: Ψ1Ο646ΜΟΞ9-Ω6Η, PDF icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣυΔΝΑ4 ΑΔΑ: Ψ1Ο646ΜΟΞ9-Ω6Η Αρχείο ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ, Αρχείο ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
4 20-05-2019 ΣυΔΝΑ2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας» PDF icon ΑΔΑ: 6Γ8546ΜΟΞ9-5ΥΙ, PDF icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣυΔΝΑ2 ΑΔΑ: 6Γ8546ΜΟΞ9-5ΥΙ Αρχείο ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ, Αρχείο ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
5 22-04-2019 ΣυΔΝΑ5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:10 «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποδομή για παιδιά και νέους με νοητική στέρηση και αυτισμό» PDF icon ΑΔΑ: ΩΞΚΔ46ΜΟΞ9-ΧΞ4 Αρχείο ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ