ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) Συ.Δ.Ν.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοίνωση - Διευκρινίσεις


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης– Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις”
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5055289 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ:“ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ 5-2021_ΩΑΘΦ46ΜΟΞ9-ΕΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοίνωση - Διευκρινίσεις 1

Ανακοίνωση - Διευκρινίσεις 2