Κάρναβος Δημήτριος, πρόεδρος

Κονδύλης Ανδρέας, τακτικό μέλος

Χατζηδάκης Διονύσιος, τακτικό μέλος

Φωστηρόπουλος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος