1ο Ενημερωτικό Δελτίο – Νewsletter για το έργο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων (Μάρτιος 2022)