Ημερομηνία: 13/10/2020

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με Κωδικό ΟΠΣ 5070967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 04/05/2020

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5055289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Ημερομηνία: 20/03/2020

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5051043 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ημερομηνία: 09/01/2020

Τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049104 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ημερομηνία: 26/11/2019

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΤΠΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΤΠΑ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ημερομηνία
: 22/10/2019

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. (ΕΚΤ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5049104 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΔ ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΔ ΕΚΤ