13-12-2023 - 3η Ημερίδα Ενημέρωσης της Επιχειρηματικής Κοινότητας, Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Συ.Δ.Ν.Α