Υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης του προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027, Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ύψους 32,5 εκατομμυρίων ευρώ, στην Περιφέρεια Αττικής

Alt
03 Αυγ 2023 5:40 PM

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δελτίο Τύπου

Υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης του προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027, Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ύψους  32,5 εκατομμυρίων ευρώ, στην Περιφέρεια Αττικής.


Ο  Ενδιάμεσος  Φορέας  Διαχείρισης  του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), υπέβαλε στην Περιφέρεια Αττικής, την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023, την πρόταση για  το Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027, Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης,  ύψους  32,5 εκατομμυρίων  ευρώ.

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), είναι προϊόν της διαδημοτικής συνεργασίας των Δήμων Καλλιθέας, Αλίμου & Παλαιού Φαλήρου.
Οι τρείς Δήμοι ένωσαν τις δυνάμεις τους, συνεργάζονται στενά  και υλοποιούν έργα και δράσεις, για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α)».
Η  εκτέλεση των έργων και δράσεων  στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την  βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και την αξιοποίηση των πολιτιστικών, γεωγραφικών, περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, στον τουρισμό και τον  πολιτισμό.
Ταυτόχρονα ενισχύεται η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, η πρόσβαση  στην αγορά εργασίας των ευάλωτων ομάδων, ανέργων & ΑΜΕΑ.

Δείτε εδώ τον Πίνακα ΣΒΑΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027.