Υποβολή αιτήσεων ανέργων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα: «Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας» (ΣυΔΝΑ 2)