Πρόσκληση Γ'κύκλου, "Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων"

Alt
06 Οκτ 2022 5:47 PM

Πρόσκληση Γ'κύκλου, "Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων" εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 161 ωφελούμενους για συμμετοχή στο έργο: "Ενέργειες Συμβουλευτικής-Κατάρτισης-Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις", της Πράξης με MIS: 5070967. Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής: 12/10/2022,  λήξη υποβολής αιτήσεων: 20/11/2022
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://sydna.saronis.gr