ΕΣΠΑ

ΣΥΔΝΑ20

Περιγραφή - Τίτλος: Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας»
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 23, 2022
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon ΨΝΕ246ΜΟΞ9-6Ο3 ΣΥΔΝΑ20.pdf