1ο Ενημερωτικό Δελτίο – Νewsletter (Μάρτιος 2022) για το έργο: «Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας (Μάρτιος 2022)