Ημερίδα ενημέρωσης από το ΣυΔΝΑ και το Δήμο Καλλιθέας για το έργο: "Δράσεις για τη Βελτίωση της Απασχολησιμότητας"