Διαδικτυακή Ημερίδα ενημέρωσης από το ΣυΔΝΑ και το Δήμο Αλίμου για το έργο: "Δράσεις για τη Βελτίωση της Απασχολησιμότητας"