Περιγραφή - Τίτλος: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον Άξονα Προτεραιότητας: 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» (ΕΚΤ) με τίτλο «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας».
Εκδότης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημ/νία: Παρασκευή, Μάιος 21, 2021
Αρχείο Πρόσκλησης (ΑΔΑ): PDF icon ΩΔΠΒ46ΜΟΞ9-Κ12_ΣΥΔΝΑ20.pdf
Επισυναπτόμενα: Αρχείο ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΥΔΝΑ20.rar