Ημ/νία Τίτλος Πρόσκληση Αποφάσεις Παρατηρήσεις
30 Ιαν 2020 1η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ds1-2020.pdf (263.22 KB) PDF icon Λήψη ap.ds1-1-2020.pdf (394.68 KB), PDF icon Λήψη ap.ds1-2-2020.pdf (377.73 KB), PDF icon Λήψη ap.ds1-3-2020.pdf (434.5 KB)
10 Δεκ 2019 11η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ds11-2019.pdf (281.81 KB) PDF icon Λήψη ap.ds11-27-2019.pdf (362.84 KB), PDF icon Λήψη ap.ds11-28-2019.pdf (450.95 KB), PDF icon Λήψη ap.ds11-29-2019.pdf (632.13 KB), PDF icon Λήψη ap.ds11-30-2019.pdf (382.61 KB), PDF icon Λήψη ap.ds11-31-2019.pdf (385.59 KB), PDF icon Λήψη ap.ds11-32-2019.pdf (537.52 KB), PDF icon Λήψη ap.ds11-33-2019.pdf (384.36 KB)
06 Δεκ 2019 10η (ειδική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ds10-2019.pdf (259.74 KB) PDF icon Λήψη ap.ds10-26-2019.pdf (2.33 MB)
25 Νοε 2019 9η (έκτακτη) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ds9-2019.pdf (202.3 KB) PDF icon Λήψη ap.ds9-24-2019.pdf (308.79 KB), PDF icon Λήψη ap.ds9-25-2019.pdf (598.07 KB)
15 Νοε 2019 8η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ds8-2019.pdf (202.01 KB) PDF icon Λήψη ap.ds8-20-2019.pdf (384.2 KB), PDF icon Λήψη ap.ds8-21-2019.pdf (403.76 KB), PDF icon Λήψη ap.ds8-22-2019.pdf (378.08 KB), PDF icon Λήψη ap.ds8-23-2019.pdf (378.94 KB)
05 Νοε 2019 7η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ds7-2019.pdf (264.98 KB) PDF icon Λήψη ap.ds7-18-2019.pdf (423.79 KB), PDF icon Λήψη ap.ds7-19-2019.pdf (383.66 KB)
11 Οκτ 2019 6η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ds6-2019.pdf (350.12 KB) PDF icon Λήψη ap.ds6-16-2019.pdf (385.06 KB), PDF icon Λήψη ap.ds6-17-2019.pdf (378.97 KB)
24 Σεπ 2019 5η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ds5-2019.pdf (356.35 KB) PDF icon Λήψη ap.ds5-9-2019.pdf (448.74 KB), PDF icon Λήψη ap.ds5-10-2019.pdf (371.07 KB), PDF icon Λήψη ap.ds5-11-2019.pdf (371.26 KB), PDF icon Λήψη ap.ds5-12-2019.pdf (371.04 KB), PDF icon Λήψη ap.ds5-13-2019.pdf (371.43 KB), PDF icon Λήψη ap.ds5-14-2019.pdf (377.05 KB), PDF icon Λήψη ap.ds5-15-2019.pdf (582 KB)
24 Απρ 2019 4η (έκτακτη) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ds4-2019.pdf (264.92 KB) PDF icon Λήψη ap.ds4-7-2019.pdf (467.03 KB), PDF icon Λήψη ap.ds4-8-2019.pdf (377.54 KB)
16 Απρ 2019 3η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ds3-2019.pdf (262.09 KB) PDF icon Λήψη ap.ds3-5-2019.pdf (367.88 KB), PDF icon Λήψη ap.ds3-6-2019.pdf (365.45 KB)