Ημ/νία Τίτλος Πρόσκληση Αποφάσεις Παρατηρήσεις
09 Δεκ 2019 5η τακτική συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee5-2019.pdf (260.67 KB) PDF icon Λήψη ap.ee5-10-2019.pdf (448.47 KB), PDF icon Λήψη ap.ee5-11-2019.pdf (527.35 KB), PDF icon Λήψη ap.ee5-12-2019.pdf (624.99 KB)
11 Νοε 2019 4η τακτική συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee4-2019.pdf (261.73 KB) PDF icon Λήψη ap.ee4-7-2019.pdf (371.41 KB), PDF icon Λήψη ap.ee4-8-2019.pdf (583.06 KB), PDF icon Λήψη ap.ee4-9-2019.pdf (1.64 MB)
19 Σεπ 2019 3η τακτική συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee3-2019.pdf (260.3 KB) PDF icon Λήψη ap.ee3-2019.pdf (566.56 KB)
22 Απρ 2019 2η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee2-2019.pdf (262 KB) PDF icon Λήψη ap.ee3-2019.pdf (589.86 KB), PDF icon Λήψη ap.ee4-2019.pdf (487.6 KB), PDF icon Λήψη ap.ee5-2019.pdf (493.9 KB)
26 Μαρ 2019 1η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee1-2019.pdf (262.93 KB) PDF icon Λήψη ap.ee1-2019.pdf (476.74 KB), PDF icon Λήψη ap.ee2-2019.pdf (475.74 KB)
23 Οκτ 2018 5η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee5-2018.pdf (260.23 KB) PDF icon Λήψη ap.ee8-2018.pdf (195.86 KB), PDF icon Λήψη ap.ee9-2018.pdf (219.58 KB)
11 Οκτ 2018 4η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee4-2018.pdf (260.93 KB) PDF icon Λήψη ap.ee6-2018.pdf (1.21 MB), PDF icon Λήψη ap.ee7-2018.pdf (263.38 KB)
25 Σεπ 2018 3η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee3-2018.pdf (262.15 KB) PDF icon Λήψη ap.ee3-2018.pdf (132.89 KB), PDF icon Λήψη ap.ee4-2018.pdf (139.97 KB), PDF icon Λήψη ap.ee5-2018.pdf (165.84 KB)
05 Ιουλ 2018 2η τακτική συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee2-2018.pdf (334.58 KB) PDF icon Λήψη ap.ee2-2018.pdf (236.07 KB)
13 Μαρ 2018 1η τακτική συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee1-2018.pdf (333.17 KB) PDF icon Λήψη ap.ee1-2018.pdf (4.9 MB)