Ημ/νία Τίτλος Πρόσκληση Αποφάσεις Παρατηρήσεις
22 Απρ 2019 2η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee2-2019.pdf (262 KB) PDF icon Λήψη ap.ee3-2019.pdf (589.86 KB), PDF icon Λήψη ap.ee4-2019.pdf (487.6 KB), PDF icon Λήψη ap.ee5-2019.pdf (493.9 KB)
26 Μαρ 2019 1η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee1-2019.pdf (262.93 KB) PDF icon Λήψη ap.ee1-2019.pdf (476.74 KB), PDF icon Λήψη ap.ee2-2019.pdf (475.74 KB)
23 Οκτ 2018 5η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee5-2018.pdf (260.23 KB) PDF icon Λήψη ap.ee8-2018.pdf (195.86 KB), PDF icon Λήψη ap.ee9-2018.pdf (219.58 KB)
11 Οκτ 2018 4η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee4-2018.pdf (260.93 KB) PDF icon Λήψη ap.ee6-2018.pdf (1.21 MB), PDF icon Λήψη ap.ee7-2018.pdf (263.38 KB)
25 Σεπ 2018 3η (τακτική) συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee3-2018.pdf (262.15 KB) PDF icon Λήψη ap.ee3-2018.pdf (132.89 KB), PDF icon Λήψη ap.ee4-2018.pdf (139.97 KB), PDF icon Λήψη ap.ee5-2018.pdf (165.84 KB)
05 Ιουλ 2018 2η τακτική συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee1-2018.pdf (333.17 KB) PDF icon Λήψη ap.ee2-2018.pdf (236.07 KB)
13 Μαρ 2018 1η τακτική συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee1-2018.pdf (333.17 KB) PDF icon Λήψη ap.ee1-2018.pdf (4.9 MB)
15 Ιουν 2017 1η τακτική συνεδρίαση PDF icon Λήψη pr.ee1-2017.pdf (346.31 KB) PDF icon Λήψη ap.ee1-2017.pdf (159 KB), PDF icon Λήψη ap.ee2-2017.pdf (559.67 KB)