Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Συ.Δ.Ν.Α.

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συστάθηκε τον Απρίλιο 2017 (ΦΕΚ Β’ 1215/2017). Η σύστασή του είναι προϊόν διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η κοινή ανάπτυξη των δήμων του παραλιακού μετώπου και η αναβάθμισή τους. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του ΣυΔΝΑ είναι:

1. Ο κοινός προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικού χαρακτήρα, με αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
2. Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
3. Η εκπόνηση μελετών και η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας.
4. Η συνεργασία των δήμων για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους.
5. Η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
6. Η σύνδεση του αστικού ιστού με το παραλιακό μέτωπο των πόλεων.
7. Η αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου και της ενδοχώρας για σκοπούς πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής.
8. Η ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, τοπίων και μνημείων.
9. Η δυναμική διεκδίκηση του μέγιστου δυνατού οφέλους για το κοινωνικό σύνολο.

Οι τρεις δήμοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και συνεργάζονται στενά, με πρώτο στόχο να υλοποιήσουν δράσεις για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.)» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘ΑΤΤΙΚΗ 2014–2020’. Η σχετική πρόταση υπεβλήθη το 2017 και το ίδιο έτος εγκρίθηκε χρηματοδότηση 35.000.000 € προς τον ΣυΔΝΑ. Η πρώτη τριμελής εκτελεστική επιτροπή (διοίκηση) του ΣυΔΝΑ αποτελείται από τους: Δημήτρη Κάρναβο, δήμαρχο Καλλιθέας (Πρόεδρος), Ανδρέα Κονδύλη, δήμαρχο Αλίμου (Αντιπρόεδρος) και Διονύση Χατζηδάκη, δήμαρχο Παλ. Φαλήρου (Μέλος). Η σύσταση του ΣυΔΝΑ αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τη διεκδίκηση ενός δυναμικού ρόλου από την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κάρναβος Δημήτριος, Δήμαρχος Καλλιθέας

Κονδύλης Ανδρέας, Δήμαρχος Αλίμου

Κυριακόπουλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας

Φωστηρόπουλος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

Χατζηδάκης Διονύσιος, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κάρναβος Δημήτριος, πρόεδρος

Κονδύλης Ανδρέας, τακτικό μέλος

Χατζηδάκης Διονύσιος, τακτικό μέλος

Φωστηρόπουλος Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση: 24-12-2018

Πρόσκληση
Απόφαση
_____________________________________________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Συ.Δ.Ν.Α.